ขอขอบคุณพี่ๆนักปั่นจักรยานทุกท่าน

ผ่านพ้นไปด้วยดี โครงการจากรุ่นสู่รุ่น กิจกรรมที่ชื่อว่า ” ปั่นกับพี่ เที่ยวกับน้อง ” เป็นปีที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2567 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา งานที่ยังมีเสน่ห์ และ สร้างความประทับใจให้กับนักปั่นจักรยานทุกรุ่น หากทีมผู้จัดดูแลพี่ๆไม่ทั่วถึงหรือบริการบกพร่อง ได้โปรดชี้แนะ ทางผู้จัดน้อมรับทุกคำติชม เพื่อนำมาปรับปรุงและเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดโครงการปีต่อๆไป ขอบคุณทุกภาคส่วนบูรณาการร่วมกันทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน บริษัท ห้างร้านต่างๆที่มีส่วนสนับสนุนการจัดงานบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ

ภาพถ่ายโดย : น้องๆแต่ละกอง ส่วนราชการเทศบาลตำบลแม่เมาะ และ ช่างภาพแผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ